Swedish English

Fler och fler branscher har fått se nya start-up bolag från ingenstans komma och förändra spelreglerna och affärsmodellerna på ett ögonblick. Det framgångsrika företaget är det som lyckas rida på den förändringsvåg som digitaliseringen ger och snabbt anpassa sig efter de nya förhållandena. Men, vad är det som driver digitaliseringen och framtidens IT? Och hur förändras ITs roll i organisationen?

Idag ser vi upp till åtta olika drivkrafter (med olika styrkor) för IT som tillsammans skapar grunden för framtidens IT. Även om automatisering och cloud lösningar fortfarande är dominerande så börjar landskapet för IT förändras i allt snabbare takt där övriga drivkrafter tar mer och mer plats.

Drivkrafter för IT:

· Automatisering av processer och information flöde
· Globalisering av IT tjänster
· Förändrat kundbeteende
· Ny digital konkurrenssituation
· Krav för förbättra informationshantering
· Krav på ökad säkerhet och integritet
· Framgång genom digital innovation
· Disrupta trender som omdefinierar landskapet

Vi  kommer i framtiden att se en kombination av alla dessa trender som skapar ett oförutsägbart och kaotiskt IT landskap som kräver en ny roll för IT, nya styrmodeller och sett att se framtiden. För att bli framgångsrik i detta nya normaltillstånd måste man skaffa sig en förståelse för hur företaget/verksamheten påverkas, och ha verktyg för att möta den oförutsägbara framtiden.

NordicCloud har kunskapen och erfarenheten att bistå i denna förändrings och utvecklingsprocess. Vi kan ta olika roller inom avgränsade förändringsprojekt, utredningsuppdrag eller i ett större åttagande som management konsulter.